Členské příspěvky

Výše členských příspěvků od 1. 7. 2022

  1. řádní členové (vč. dětí a mládeže): 2.000 Kč
  2. Výkonný výbor může v odůvodněných případech přiznat sníženou výši členského příspěvku řádným členům, kteří pravidelně trénují a v období od 1.1. do 30.6. probíhajícího kalendářního roku absolvují minimálně 6 atletických závodů uvedených v naší termínovce: 1.500 Kč
  3. členové zařazení do společného projektu s DDM Prachatice „ATLETIKA… se Lvíčkem“: členský příspěvek je ve výši 200,- Kč + příspěvek pro DDM
  4. členové přípravky při ZŠ: 200,- Kč příspěvek pro ZŠ
  5. přidružení členové: 400 Kč
  6. Výkonný výbor může v odůvodněných případech přiznat sníženou výši členského příspěvku např. pro „dalšího“ sourozence: 400 Kč
  7. řádní a přidružení členové aktivně zapojení do klubové činnosti (např. trenéři, rozhodčí, funkcionáři) jsou do odvolání zproštěni placení členských příspěvků. Příbuzní (v přímé linii) těchto členů: 200,- Kč

Členské příspěvky se hradí 1x ročně (splatnost od 1.7. do 30.9.) na období 12ti měsíců (2. pololetí probíhajícího kalendářního roku + 1. pololetí následujícího kalendářního roku).

Členský příspěvek se hradí vždy v předepsané výši na bankovní účet klubu č. 2500817841/2010, jako variabilní symbol vždy uveďte první šestičíslí rodného čísla a do kolonky zpráva pro příjemce (pouze!) příjmení a jméno člena klubu.

Členský příspěvek zahrnuje i Českým atletickým svazem předepsaný registrační a evidenční poplatek. Registrace každého člena u ČAS za náš klub je vždy na dobu pěti let.