Přihláška

    Osobní data


    Bydliště

    Kontakt

    * pouze u osob mladších 18-ti let

    Odesláním této přihlášky prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s právy a povinnostmi člena sportovního klubu Atletika Prachatice, z.s. vyplývajícími ze Stanov a souhlasím s nimi.