Atletika stále jede…

Vážení příznivci prachatické atletiky, atletky, atleti.

Nynější „doba podivná“ se nás drží jako klíště a stále nám neumožňuje osobní kontakt s vámi. Dovolte proto, abychom vás alespoň touto cestou seznámili s našimi současnými aktivitami a také s některými připravovanými akcemi a novinkami.

Náš sport – atletika – má oproti většině ostatních sportovních odvětví tu obrovskou a unikátní výhodu, že se jedná o sport individuální a jeho jednotlivé disciplíny v sobě zahrnují prakticky všechny základní pohybové schopnosti našeho těla: chůzi, běh, skok a hod. A to je i jeden z hlavních důvodů, proč velký počet našich atletek a atletů pod vedením našich trenérů při respektování všech platných omezení stále pravidelně trénuje. Tito naši členové si zaslouží obrovskou pochvalu, neboť např. distanční trénink vyžaduje mnohdy opravdu pevnou vůli. Jsme přesvědčeni, že jejich píle se v budoucnu projeví nejen na jejich sportovní výkonnosti, ale především na jejich pevnějším zdraví (tělesném i duševním) a také na zlepšení nyní velmi skloňované imunity.

Těchto tréninkových a pohybových aktivit se aktivně zúčastňují naši členové zařazení do tréninkových skupin žákovských a dorosteneckých věkových kategorií a také naše Lvíčata.

Je nám líto, že s mnohými z vás, např. členy Atletické školní přípravky či „hobíky“, jsme v průběhu uplynulých měsíců téměř ztratili spojení. Budeme potěšeni, pokud přijmete naše pozvání a připojíte se v rámci svých možností k našim aktivním členům. Abychom vám byli s vaším sportovním návratem nápomocni, připravili jsme pro vás následující dvě novinky.

  1. Od následujícího týdne budete na své kontaktní e-mailové adresy dostávat jednoduché náměty pro aktivní pohyb a ti starší a zkušenější tréninkový plán.
  2. Zapojili jsme se do připravovaného projektu Českého atletického svazu Atletické výzvy 2021a v nejbližších dnech vás s ním na našich webovkách a e-mailem všechny seznámíme.

Na závěr jsme si nechali velmi důležitou informaci. Od 1.1.2021 byl náš klub Českým atletickým svazem zařazen na roky 2021–2024 mezi Sportovní střediska Talentované mládeže. Jedná se o prestižní záležitost, neboť těchto výběrových středisek pro atlety od 6ti do 15ti let je v ČR 75, v Jihočeském kraji pak pouhých pět. Je to ocenění dosavadní práce všech našich členů, jejich rodičů, spolupracovníků, učitelek a trenérů, kterým alespoň touto cestou moc děkujeme. Zároveň jsme si plně vědomi, že se pro nás všechny jedná o závazek do let následujících, aby naše sportovní a výchovná činnost měla především po stránce kvalitativní pokud možno stoupající tendenci.

Těšíme se na společné chvíle s vámi a královnou sportu – atletikou.

Antonín Pilát a Jan Plánek